Интересна функционалност се е появила в Windows Store-а…

Интересна функционалност се е появила в Windows Store-а…
Advertisements

Проучване на интереса и отношението на гражданите към физическото възпитание и спорта

Проучване на интереса и отношението на гражданите към физическото възпитание и спорта
http://www.anketa.mpes.government.bg/

Power

… качвахме един хладилник и една пералня 6 етажа нагоре в неделя…

… качвахме един хладилник и една пералня 6 етажа нагоре в неделя…

@ природен парк „Русенски Лом“, Русе, България Цветелин Павлов

@ природен парк „Русенски Лом“, Русе, България

Цветелин Павлов

Време за избор!

… via Rossen Radev

Време за избор!
http://www.vremezaizbor.com/index.php?pin=2662135334&sn=fb#.UWplRyZoJXs.facebook

Just Who Uses Social Media? A Demographic Breakdown

Just Who Uses Social Media? A Demographic Breakdown
http://mashable.com/2013/04/12/social-media-demographic-breakdown/