Време за избор!

… via Rossen Radev

Време за избор!
http://www.vremezaizbor.com/index.php?pin=2662135334&sn=fb#.UWplRyZoJXs.facebook

Advertisements

Just Who Uses Social Media? A Demographic Breakdown

Just Who Uses Social Media? A Demographic Breakdown
http://mashable.com/2013/04/12/social-media-demographic-breakdown/

Google Street View Hyperlapse

Google Street View Hyperlapse
http://hyperlapse.tllabs.io/

Meanwhile on Facebook

Соломон Паси ме следва в Twitter… 🙂 Дали е истинския? Цветелин Павлов

Допълнителни филтри за достъп в Windows Server 2012… Мощно!

Допълнителни филтри за достъп в Windows Server 2012… Мощно!

PowerShell Code Repository – SuperMario PowerShell

Geeky! 🙂

PowerShell Code Repository – SuperMario PowerShell
http://poshcode.org/4093

Be More Productive: Avoid Task Switching – Not Implemented

@ Венцислав Йорданов, Калин Кръстев, Станислав Стефанов, Инж. Никола Иванов

Be More Productive: Avoid Task Switching – Not Implemented
http://www.not-implemented.com/be-more-productive-avoid-task-switching/